Bell Schedules

TK Daily Schedule - Washington *Minimum Day Dismissal 11:30 AM*
Description / Period Start Time End Time Length
Start 8:10 AM
Recess 8:55 AM 9:10 AM 15 min
Lunch 11:10 AM 11:30 AM 20 min
Recess 11:30 AM 11:50 AM 20 min
Dismissal 1:30 PM
KINDER Daily Schedule - Washington *Minimum Day Dismissal 11:30 AM*
Description / Period Start Time End Time Length
Start 8:10 AM
Recess I 9:15 AM 9:35 AM 20 min
Recess II 11:10 AM 11:30 AM 20 min
Lunch 11:30 AM 11:50 AM 20 min
Dismissal 1:30 PM
1st - 3rd Grade Daily Schedule - Washington *Minimum Day Dismissal 11:30 AM*
Description / Period Start Time End Time Length
Start 8:10 AM
Recess 9:40 AM 10:00 AM 20 min
Lunch (1st Grade) 11:10 AM 11:50 AM 40 min
Lunch (2nd & 3rd Grade) 11:50 AM 12:30 PM 40 min
Dismissal (Mon, Tue, Thur. Fri.) 2:15 PM
Wednesday Dismissal 1:30 PM
4th - 6th Grade Daily Schedule - Washington *Minimum Day Dismissal 11:20 AM*
Description / Period Start Time End Time Length
Start 8:00 AM
Recess 10:05 AM 10:25 AM 20 min
Lunch 12:30 PM 1:10 PM 40 min
Dismissal (Mon, Tue, Thur, Fri) 2:20 PM
Wednesday Dismissal 1:30 PM